1. Snižování energetické náročnosti technologií, strojů a zařízení
 2. Snižování energetické náročnosti budov
 3. Obnovitelné zdroje energie
 4. Prediktivní regulace tepla (2009 – 2012)
 5. Inovace větrných elektráren pro využití majiteli nemovitostí jako dalšího alternativního zdroje elektrické energie (2009 – 2012)
 6. Zvýšení účinnosti vrtulových systémů (2009 – 2012)
 7. Řídicí systémy pro optimalizaci spotřeby energie v nízkoenergetických a pasivních domech (2009 – 2012)
 8. Řídící systémy pro optimalizaci spotřeby energie v nízkoenergetických a pasivních domech  (2009 – 2013)
 9. TECHNOS (2011 – 2014)
 10. Bezpečnostní uzávěra silničních tunelů – SOFT STOP  (2014 – 2017)
 11. Bezpečná branka (2009 – 2011)
 12. CVVI IN14-ThALES (2010)