Vize

Základní vizí klastru je významnou měrou přispět k rozvoji inovací, aplikovaného výzkumu a transferu technologií v oblasti snížení nákladů na energetické výdaje a energetické náročnosti napříč různými dotčenými odvětvími. Energoklastr se zaměřuje na propojení podnikatelských subjektů, výzkumných organizací, univuniverzit a veřejné správy za účelem prohloubení spolupráce v oblasti společných výzkumných projektů.

Cíle

Nastavit spolupráci firem, výzkumných a vzdělávacích institucí, měst a obcí. Zvýšení konkurenceschopnosti, životní a ekonomické úrovně regionu. Podpora inovací, výzkumu a vývoje členů vznikajícího klastru.

Základní směry spolupráce

  • Výzkum, vývoj a využití inovativních technologií a materiálů ke snížení energetické náročnosti výroby či provozu, a to z pohledu technologií (stroje, zařízení, dopravní prostředky)
  • Výzkum, vývoj a využití inovativních technologií ke snížení energetické závislosti provozu na tradičních energetických zdrojích využitím alternativních zdrojů energie.
  • Výzkum, vývoj a využití inovativních technologií a materiálů ke snížení energetické náročnosti nemovitostí.

Regiony

Hlavní regiony kde Energoklastr působí jsou Jihomoravský, kraj Vysočina, kraj Olomoucký a kraj Moravskoslezský. Kromě těchto krajů bude klastr provádět též výzkumné aktivity a projekty v kraji Středočeském.

Klastr má vysoký inovační potenciál a soustředí se na problémy energetické náročnosti, které jsou v dlouhodobé perspektivě zásadního charakteru a přínosné pro region.

Věda, výzkum a inovace k sobě přitahují další podnikatelské subjekty, spolupracující partnery i odběratele inovací (vč. investorů s novými pracovními příležitostmi v oblasti výroby a služeb s vysokou přidanou hodnotou).

Realizace pilotních projektů v regionu umožní regionálním institucím i společnostem v regionu využít klastrové inovace rovnou v praxi.

Pilotní projekty i následné aktivity klastru v oblasti publicity (konference, semináře, mezinárodní spolupráce) podporují regionální podnikatele i turistický ruch v regionu.