Privátní subjekty – členy klastru jsou především výrobní podniky s podmínkami pro vznik a realizaci společných inovativních projektů v oblasti snížení energetické náročnosti a závislosti na tradičních energetických zdrojích.

Univerzity a R&D instituce – jeden z hlavních cílu připravovaného klastru je prohloubit, zefektivnit a v mnoha případech umožnit vzniknout efektivní a fungující spolupráci mezi privátním sektorem a univerzitami v oblasti aplikovaného výzkumu.

Veřejné a ostatní instituce – naším cílem je aktivně působit v regionu v souladu se zájmy a prioritami veřejné správy v oblasti inovací, vědy a výzkumu. Členem klastru je Krajská hospodářská komora kraje Vysočina a Svaz lyžařů České republiky.

Přidružené členství – klastr je zaměřen na přidanou hodnotu v oblasti vědy a výzkumu s důrazem na konkrétní kompetence. Pro některé organizace je proto vhodnější přidružené členství, kde se organizace zapojuje pouze do konkrétního projektu a není zatěžovana ostatní agendou klastru.

Mezinárodní spolupráce – mezi spolupracující výzkumné instituce a univerzity lze též počítat Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet z Norska či The International University, Vienna z Rakouska. Členové Energoklastru mají díky velmi dobré mezinárodní spolupráci a dlouhodobé spolupráci svých členů s partnery ze zemí Evropské unie již v současné době možnost se podílet na některých evropských i mezinárodních projektech v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti, vědy, výzkumu a inovací. Kromě univerzit členové Energoklastru navázali spolupráci i s jinými klastry z ostatních členských států EU (např. Autoklastr ze Slovenské republiky).