TECHNOS

Hlavním cílem projektu byl návrh, realizace a ověření senzorových struktur pro sledování průběhu polymerace měřením elektrických vlastností polymerující látky in situ (interdigitální elektrodový systém, kalorimetrický senzor). Dále přenosný systém pro měření průběhu polymerace, přenos a sběr dat, vyhodnocení výsledků měření. Technologie měření průběhu polymerace in situ, popis průběhu polymerace zvolených materiálů, dokumentace strukturálních a chemických změn fyzikálními a chemickými metodami. Příprava funkčních vzorů optimalizovaných senzorových struktur a přenosného měřicího systému, technologický postup měření in situ. Projekt byl realizován ve spolupráci 5M, s.r.o., Západočeské univerzity v Plzni a Technofiberu, s.r.o..