Snižování energetické náročnosti technologií, strojů a zařízení

Cílem projektu je vytvoření modulu podnikových ERP (podnikové informační systémy), který by umožnil efektivní plánování výroby (řízení výroby na základě zakázek, optimalizace skladového hospodářství, logistiky, využití zdrojů atd.) pomocí moderních prostředků. Energetických úspor se tak dosáhne možností udržovat menší skladové zásoby (menší náklady na klimatizaci a topení), efektivnějším využitím výrobních prostředků a optimálním využitím surovin.