Snižování energetické náročnosti budov

Stále intenzivnější požadavek na energetické úspory v oblasti energetické náročnosti budov je dnes řešen hlavně inovacemi stavebního provedení s dobrou tepelnou izolací použitých materiálů.(tzv. nízkoenergetické a pasivní domy).

Jsme přesvědčeni, že významných úspor energie lze dosáhnout pomocí „inteligentního“ řízení spotřeby energií. Důležité je vyřešit i chování domu při různých povětrnostních vlivech jako je například silnější vítr, vysoká teplota v letním období nebo naopak příliš nízká teplota v zimních měsících. V rámci projektu jsou navrženy a ověřeny algoritmy statistické identifikace, prediktivního řízení podle matematického modelu a automatického nastavení parametrů jednotlivých regulátorů, které přizpůsobí své chování konkrétní budově.

Řízení budovy a nastavování parametrů regulátorů probíhá zcela autonomně a oproti konvenčním systémům nevyžaduje žádné dodatečné informace stavebního nebo architektonického charakteru při prvotní instalaci, neboť dostupnost a zpracování takových informací je velmi problematické (nebo úplně nemožné).

Významným inovačním prvkem je schopnost systému průběžně se učit z chování jednotlivých místností i budovy jako celku, čímž bude možné dosáhnout dalších úspor energie.