Řídicí systémy pro optimalizaci spotřeby energie v nízkoenergetických a pasivních domech

V rámci projektu byly navrženy algoritmy statistické identifikace, prediktivního řízení a automatického nastavování jednotlivých regulátorů. Algoritmy byly implementovány do řídicího systému, který byl navržen na základě požadavků na regulaci, spolehlivost a uživatelskou dostupnost. Řídicí systém byl realizován a nasazen do pilotní aplikace v nízkoenergetickém nebo pasivním domě, výsledky byly vyhodnoceny a zohledněny do finální verze algoritmů i řídicího systému. Tento projekt byl realizován ve spolupráci s Energoklastrem, ČVUT v Praze a Technofiberem, s.r.o..