Řídící systémy pro optimalizaci spotřeby energie v nízkoenergetických a pasivních domech-2

Cílem projektu bylo navrhnout řídící systém pro optimalizaci spotřeby energie v nízkoenergetických a pasivních domech, přičemž  projekt se zaměřil hlavně na řešení v malých objektech typu rodinného domku. Cílů projektu bylo dosaženo a výsledný systém je komerčně nasazován.