Obnovitelné zdroje energie

Inovace větrných elektráren pro využití majiteli nemovitostí jako dalšího alternativního zdroje elektrické energie patří mezi klíčové projekty Energoklastru. Cílem projektu je inovovat technologie větrných elektráren pro jejich využití jako alternativního zdroje pro domácnosti, podniky a kancelářské budovy a vytvořit tak alternativu k využití solární energie a jiných alternativních zdrojů energie. Obsahem projektu je zlevnění použitých technologií, zlevnění provozu a zvýšení účinnosti elektráren.