Inovace větrných elektráren pro využití majiteli nemovitostí jako dalšího alternativního zdroje elektrické energie

Základním smyslem projektu bylo inovovat větrné elektrárny s cílem jejich využití jako alternativního zdroje v domácnostech, podnicích i kancelářských budovách a vytvořit tak alternativu k využití solární energie a jiných alternativních zdrojů energie. Projekt řešil problematiku alternativních zdrojů energie pro subjekty, které nemohou z různých důvodů využít existujících alternativních zdrojů (např. nemohou využít solární panely kvůli nedostatečnému slunečnímu svitu v jejich lokalitě). Tento projekt byl realizován ve spolupráci s Energoklastrem, ČVUT v Praze a Technofiberem, s.r.o.