10_SOFT STOP

10_SOFT STOP

Návrh a testování nově vyvíjeného bezpečnostního prvku při vjezdu vozidel do silničního tunelu – testy včetně aplikace na skutečné vozidlo – projekt ENERGOKLASTRu –dlouhodobě.