09a_solarni panely

09a_solarni panely

Testování a měření aerodynamických charakteristik několika typů solárních panelů a to jak jednotlivých, tak i skupiny řazených do sestavy„ střechy“ resp. „pily“ za účelem stanovení kotvících sil do základny zařízení, včetně návrhu dělené odtrhové hrany za účelem redukce nestacionárních aerodynamických jevů při obtékání. Jednalo se o verifikace normy pro instalaci a upevňování solárních panelů na střechy domů.