07_seminár

07_seminár

Organizace semináře pro CZECH INVEST (11/2014) o možnostech a funkcionalitě klastrové struktury v rámci které byl velký AT realizovaný ( účastníci z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Turecka ).