05a_vetrná turbína

05a_vetrná turbína

Testování a stanovení charakteristik větrné elektrárny typu dvou protiběžných disků s vertikální osou rotace pro dva různé subjekty, ale podobné konstrukce. V jednom případě byla VE vybavená elektrickým generátorem, v druhém případě se výkon mařil mechaniky