Fotogalerie využití laboratoře

Využití Laboratoře nízkorychlostní experimentální aerodynamiky:

V následujícím přehledu jsou stručně uvedeny vybrané aktivity, které byly realizovány resp. jsou připraveny k realizaci v nově budovaném pracovišti experimentální aerodynamiky Energoklastru.

 1. Měření bezpilotního vrtulníku SR20 používaného  AČR v misi v  Afganistánu., Realizováno ve spolupráci s odbornými katedrami Univerzity obrany Brno
 2. Testování a stanovení charakteristik větrné elektrárny typu dvou protiběžných disků s vertikální osou rotace pro dva různé subjekty, ale podobné konstrukce. V jednom případě byla VE vybavená  elektrickým generátorem, v druhém případě se výkon mařil mechanik.
 3. Testování a měření aerodynamických charakteristik několika typů solárních panelů a to jak jednotlivých, tak i skupiny řazených do sestavy„ střechy“ resp. „pily“  za účelem stanovení kotvících sil do základny zařízení, včetně návrhu dělené odtrhové hrany za účelem redukce nestacionárních aerodynamických jevů při obtékání. Jednalo se o verifikace normy pro instalaci a upevňování solárních panelů na střechy domů.
 4. Organizace semináře pro CZECH INVEST (11/2014) o možnostech a funkcionalitě klastrové struktury v rámci které byl velký AT realizovaný ( účastníci z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Turecka ).
 5. Měření aerodynamických charakteristik sjezdového lyžaře ( ČR reprezentant Ondřej Bank, účastník zimních olympijských her v SOČI 2014) testovali se kombinézy, ochranná přilba, vliv chrániče páteře, vhodného postoje při sjezdu i brzdění. atd.
 6. Měření aerodynamických a výkonových charakteristik nového typu větrné elektrárny s vertikální osou rotace. Vzhledem k  patentově chráněnému technickému řešení – není možné blíže specifikovat
 7. Návrh a testování nově vyvíjeného bezpečnostního prvku při vjezdu vozidel do silničního tunelu – testy včetně aplikace na skutečné vozidlo – projekt ENERGOKLASTRu –dlouhodobě.
 8. Realizace zkušebního stanoviště a měření aerodynamických charakteristik leteckých vrtulí menších průměrů.
 9. Příprava měřicí platformy pro stanovení aerodynamických a výkonových charakteristik vrtulových bezpilotních prostředků typu MULTIKOPTÉRY.
 10. Příprava a následné měření odolnosti duralové nosné konstrukce s plachtovým potahem a stanovení výkonových charakteristik  střední velikosti dronů. Realizováno ve spolupráci s odbornými katedrami Univerzity obrany Brno
 11. V současné době zkoumáme možnost měření  modelů štíhlých staveb pro pracoviště Stavební fakulty Technické univerzity v Žilině.
 12. Příprava měření na šíření toxických látek v obytné a průmyslové zástavbě – vizualizací proudění. Realizováno ve spolupráci s odbornými katedrami Univerzity obrany Brno.
 13. Měření a vývoj aerodynamických charakteristik kokpitů a karosáží jednostopých dopravních prostředků – velomobilů v AT.