Energoklastr se zařadil do evropské výzkumné elity.

Kontakt: Ing. Josef Komárek, j.komarek@energocluster.cz

Český spolek Energoklastr se jako první klastrová inciativa v ČR zařadil do okruhu firem podpořených z prestižního evropského vědecko-výzkumného programu Horizon 2020. Přestože Česká republika považuje účast na projektech tohoto programu ze velmi důležitý, zvláště pro rozvoj výzkumu a vývoje malých podniků, je úspěšnost českých firem stále velmi malá. Úspěch Energoklastru je založen především na mezinárodně uznávaných inovacích a dlouhodobých přátelských kontaktech s předními západoevropskými univerzitami.

Výzkumný projekt „MPC-: GT“ byl zahájen v září 2016 a bude probíhat až do srpna roku 2020. Na projektu Energoklastr patří s druhou největší hodinovou dotací mezi hlavní řešitele a bude spolupracovat jak s předními evropskými výzkumnými institucemi (např. Katolická univerzita v Lovani, Dánská technická univerzita v Lyngby, Univerzita Gent, Univerzita Maastricht), tak s významnými průmyslovými firmami, jako jsou Viessmann, UPONOR a řadou dalších malých podniků. Na projektu s celkovou dotací téměř 4 mil. EUR se podílí celkem 11 partnerů z EU a jeden ze Švýcarska, Energoklastr je jediným zástupcem střední a východní Evropy. Energoklastr jako platforma sdružující univerzity, malé a střední podniky a veřejný sektor do projektu přináší unikátní znalosti z oblasti pokročilé automatizace, jejichž výzkum byl v minulosti podpořen také řadou národních grantů, především z Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vedoucí projektového týmu Energoklastru Josef Komárek uvádí, že tématem prestižního projektu jsou budovy, které jako zdroj tepla nebo chladu využívají tepelné čerpadlo systému země-voda a pro vytápění nebo chlazení využívají tzv. aktivaci betonového jádra, tj. případ, kdy topná voda protéká hadicovým systémem uloženým přímo v stropní nebo podlahové betonové desce budovy. Výhodou těchto systémů je fakt, že pro vytápění lze využívat teplou vodu o teplotách do 30 °C resp. pro chlazení teplotu okolo 20°C, což jsou parametry, které lze získat při vysoké účinnosti tepelných čerpadel – budovy tak jsou velmi ekologické. Výsledkem projektu bude metodika projektování těchto systémů, ale také řídicí algoritmy založené na principech prediktivní regulace typu MPC, která využívá předpověď počasí a model tepelné setrvačnosti budovy. V předchozích výzkumech i v konkrétních aplikacích se ukázalo, že právě tento způsob regulace vede na 20–40% úsporu energie v porovnání s konkurenčními systémy. I to byl důvod, proč Evropská komise tento projekt vybrala k financování.

Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejného sektoru. Svou existencí významnou měrou přispívá k rozvoji inovací, aplikovaného výzkumu a transferu technologií v oblasti snižování energetické náročnosti. Právě v oblasti automatizace budov dosahuje dlouhodobě výsledků mezinárodního významu.

Budova Solarwind v Lucembursku, jedna z demonstračních budov evropského projektu Horizon 2020. Energoklastr zde bude testovat pokročilé algoritmy pro úspory energie.