Bezpečnostní uzávěra silničních tunelů – SOFT STOP

Strategickým cílem projektu je vytvořit a otestovat prototyp uzávěry silničního tunelu, která zajistí efektivnější uzavření tunelu při mimořádné události (požáru, nehody, technické poruchy) než současné systémy. Systém bude realizován jako celková uzávěra („zástěna“), která bude vyrobena tak, aby měla (i) nízkou hybnost a bude ji tak možno rychle aktivovat, a dále (ii) bude mít definovanou tuhost, takže při pokusu o proniknutí neohrozí životy ani zdraví osob ve vozidle. Systém bude doplněn o podpůrné světelné signalizační prostředky (např. laservize) pro zvýšení účinnosti. Nový typ uzávěry najde široké uplatnění v síti silničních tunelů ČR, EU i dalšího zahraničí. Účinnost systému bude vyhodnocena provozními testy a doložena shoda s platnými technickými normami. Systém bude doplněn o metodu provozování založenou na rizikové analýze. Projekt je realizován ve spolupráci Feramat Cybernetics s.r.o.,  Západočeské univerzita v Plzni a Technofiberu, s.r.o..