Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných organizací, univerzit a veřejného sektoru v oblasti aplikovaného výzkumu a transferu technologií. Svou existencí významnou měrou přispívá k rozvoji inovací, aplikovaného výzkumu a transferu technologií v oblasti snižování energetické náročnosti. Svoji činnost zaměřuje zejména na technologie snižující míru emisí a udržitelnost v oblasti energetiky a to v odvětvích jako jsou výroba elektrických zařízení, letecký průmysl, automobilový průmysl a IT.

Vzhledem k silnému směřování klastru na vytvoření potřebného zázemí pro inovační aktivity jsou hlavními aktivitami společné inovační projekty členů klastru, které využívají existujícího nebo díky dotačnímu projektu vytvořenému technickému zázemí. Nejsou to však samozřejmě jediné projekty klastru na podporu členů. Další významné činnosti klastru souvisí s podporou inovací u jednotlivých členů. Tato podpora je realizována především formou poradenství, poskytnutí informačních zdrojů, nebo moderací kooperace členů klastru s cílem spolupráce na realizaci společných inovačních projektů. Klastr velmi intenzivně podporuje a motivuje své členy pro využití dalších dotačních zdrojů umožňujících realizaci společných projektů, jejichž výstupem bude produktová nebo procesní inovace.

Nedílnou součásti služeb klastru je i všeobecný rozvoj spolupráce členů klastru v rámci inovačního trianglu – tedy podpora spolupráce MSP, VaV a subjektů veřejné správy při realizaci inovačních projektů.

Základním smyslem společných projektů klastru je realizovat konkrétní produktové a procesní inovace v oblastech definovaných strategií klastru. Pořízená technická infrastruktura v rámci těchto projektů bude následně využívána k dalším inovačním společným projektům a bude poskytována jako významná služba klastru jeho členům.

Jazykové verze:

English

Deutsch

Le français

 

KONTAKTY

email: info@energocluster.cz

tel: 724 237 886

Jiří Musil

Spolek je zapsán u Krajského soudu v Brně oddíl L, vložka 13687. 

Datum zápisu 1.ledna 2014

 

Statutární orgán

Ing. Josef Komárek – předseda představenstva

Jaroslav Pecha – 1.místopředseda představenstva

Jiří Musil  – člen představenstva

web první strana nad zápatí